Наставни план за средњу школу

Правилник о наставном плану и програму за средњу музичку школу из 1996 године.